13 júla, 2022

Vranov nad Topľou

Virtuálny historický chodník mesta Vranov nad Topľou.

Virtuálnu prehliadku mesta Vranov nad Topľou tvorí naše Okno do histórie označené QR kódom, ktoré je osadené pri obradnej sieni. Jedná sa o historický pohľad na synagógu zobrazený na skle. Súčasťou chodníka je ďalších desať zastávok, ktoré sú označené buď Info pointom s QR kódom a fotografiou danej budovy, či pietneho miesta alebo tabuľkou s QR kódom.

Čo dalšie sme realizovali