9 novembra, 2022

Rusovce

Rusovce, mestská časť Bratislavy. Okrem toho, že sú jedno s najviac južne položených miest Slovenska, majú veľmi zaujímavú a pestrú históriu.

Pre územie dnešnej mestskej časti nastalo mimoriadne dôležité obdobie za vlády rímskeho cisára Trajána, kedy sa Rusovce dostali pod bezprostredný vplyv Rímskej ríše. Pre bezpečnosť rímskeho impéria pred germánskymi kmeňmi, boli vybudované sústavy pohraničných vojenských táborov, Limes Romanus. Jeden z nich vznikol aj na území dnešných Rusoviec, ktorý dostal názov Gerulata. Sme veľmi radi, že aj my môžeme byť súčasťou bohatej histórie Rusoviec.

Čo dalšie sme realizovali